اساسنامه - فرمهای کیک جیتسو

اساسنامه - فرمهای کیک جیتسو

قسمت اول  (اساسنامه سبک سیستما و کامبت سیستما )

قسمت اول (اساسنامه سبک سیستما و کامبت سیستما )

(اساسنامه سبک سیستما و کامبت سیستما )  • فرم : سبک ژاپنی • فرم : کره ای • فرم : سربازان قدیمی (پیشکسوتان • فرم : سربازان قدیمی (پیشکسوتان- قسمت سلاح • فرم : سبک منعطف سنتی • فرم : با سلاح های سنتی خلاقانه و موسیقی • فرم : سبک آزاد • فرم : سبک آزاد سلاح...

ادامه مطلب
قسمت دوم  (اساسنامه سبک سیستما و کامبت سیستما )

قسمت دوم (اساسنامه سبک سیستما و کامبت سیستما )

قسمت دوم (اساسنامه سبک سیستما و کامبت سیستما ) محدودیت زمانی در کاتا: TIME LIMIT IN KATA : - حداکثر زمان 5 دقیقه است. -تایمر از زمانی که احترام رزمی انجام میشود شروع به شمارش میکند ودر زمان احترام رزمی آخر پایان می پذیرد. -اگر کاتا از محدودیت زمانی خار...

ادامه مطلب
قسمت سوم (اساسنامه سبک سیستما و کامبت سیستما )

قسمت سوم (اساسنامه سبک سیستما و کامبت سیستما )

قسمت سوم (اساسنامه سبک سیستما و کامبت سیستما ) اعتراض PROTEST تصمیم ارائه شده در ختم هر مسابقه فرم نهایی است، و غیر قابل تغییر است مگر اینکه خود WMMAF مسئول برگزاری باشد در این صورت میتواند موارد زیر را تغییر دهد: باند بازی تاثیر گزار بر نتیجه ی هر گرو...

ادامه مطلب