اخبار سبک سیستما

اخبار سبک سیستما

اردیبهشت( استاژ فنی ویژه نمایندگان استانها)

اردیبهشت( استاژ فنی ویژه نمایندگان استانها)

اطلاعیه اردیبهشت( استاژ فنی ویژه نمایندگان استانها) پیرو  تقویم سالیانه سبک دفاع شخصی سیستما و کامبت سیستما فدراسیون جودو  به اطلاع میرساند اولین دوره استاژ فنی در اردیبهشت 1401 با حضور  کلیه نمایندگان استانها به همراه نایب رئیس و دبیر هر استان (سهمیه ...

ادامه مطلب