گرند مستر سیامک خرمی

37 سال سابقه ورزشی شروع ورزش از سال 1362 ( 1982...

گرند مستر سیامک خرمی


37 سال سابقه ورزشی شروع ورزش از سال 1362

( 1982 37years of sport activity, beginning from )

نائب رئیس فدراسیون جهانی MMA

(Vice - President of WMMAF )

عضو انجمن پزشکان ورزشی ایران

Sports Medicine Association Member

تاریخ بنیان گذاری سبک کیک جیتسو در ایران1380

(kick jitsu syle was founded in 2003 in IRAN)

دارنده کمربند مشکی دان 8 هشت از فدراسیون جهانی WMMAF

(Black Belt 8 Dan)

عناوین(headlines)

رئیس سبک کیک -جیتسو فدراسیون انجمن های ورزشهای رزمی جمهوری اسلا می ایران

president of kick jitsu of martial arts federation I.R.IRAN

رئیس سبک دفاع شخصی سیستما و کامبت سیستما فدراسیون جودو جمهوری اسلامی ایران

president of systema & combatsystema judo federation I.R.IRAN

تنها نماینده رسمی فدراسیون جهانی MMA در ایران و قاره آسیا

President IRAN & ASIA of World Mixed Martial Arts Federation

دبیرکل شورای عالی فنی فدراسیون انجمن ورزشهای رزمی

 Technical Council of the Martial Arts Federation

عضو رسمی هئیت مدیره فدراسیون جهانی MMA

Member of the board of the World MMA Federation

قهرمان مسابقات جهانی MMA اوکراین-لویو 2016

MMA World Champion Ukrainian - Lviv 2016

رئیس سازمان جهانی سوپر ورلد کیک بو کسینگ

در جهان ISWKBF
Peresident of Super Word Kick-Boxing style

اولین نماینده رسمی سازمان جهانی دفاع شخصی سیستمای روسیه و

مبارزه کامبت روسیه در ایران

دارای مدرک مربیگری ممتاز از فدراسیون ورزشهای رزمی کشور

اولین عضو ایرانی در سازمان جهانی

KICK-JITSU MMA
در استایل AJJIF

The first Iranian member of AJJIF in MMA style

مدیر عامل و رئیس هیات مدیر ه مجمع حافظان ورزش و قهر ما نان سازمان مردم نهاد وزارت کشور

Chief Executive and Managing Director of sport and champions protectors NGO

دارای مدرک رسمی فیتنس از فدراسیون بدنساری جمهوری اسلامی ایران

having Fitness certificate from IRAN body building federation

رئیس کمیته بازرسی تشکل فدراسیون ورزشهای رز می سال 1387

Peresident of sport audit committee

رئیس کمیته بازرسی ویژه هئیت ورزشهای رزمی استان تهران

Peresident of special audit committee of martial arts federation of I.R.iran

دارنده مدرک کمربند مشکی دان 7 ، مر بیگرى درجه 1 و داورى درجه 1

از وزارت ورزش و فدراسیون ورزشهاى رزمى جمهورى اسلا مى ایران.

Owner of Black belt 7th dan "A" degree coaching license from I.R. of Iran sport association and Martial Arts Federation of I.RAN

دارنده مدرک آسیب شناسی و روانشناسی و مدیریت ورزش و برنامه ریزی

Having sport pathology, psychology and sport management degree

قهر مان مسابقات جهانى

(WFKBF 2001)
فول کیک بو کسینگ جام جهانى قبرس و دارنده کمر بند طلا یى این دوره از مسابقات جهانى

Winner of world championship of WFKBF in Cyprus and owner of the golden belt of events in 2001

قهر مان مسابقات جهانى
(
روسیه ـ ارمنستان 2002)

قهر مان مسابقات جهانى
یونان ،ترکیه دارنده کمر بند طلا یى این دوره از مسابقات. ( 2003)

owner of golden belt of the event in 2003

دارنده کمر بند مشکی دان 6 از سازمان جهانی
جو جیتسو ژاپن از کالیفر نیا AJJIF

Black belt 6th dan from AJJIF California

قهر مان چند ین دوره مسابقات

کاراته شیتوریو ، کیوکو شین کاى کاراته ،کو نگ فو مایانا و قهر مان طلایى چند ین دوره فول کنتاکت ایران.

Having boards of championship in shiturio karate,kiokoshin kay karate,kongfu toyama and the golden champ of several fullcontact events of Iran

نایب قهرمان مسابقات یالتا -اوکراین سال 2010 MMA

second place in MMA championship, in 2010, yalta, ukraine.

قهرمان مسابقات ایروان-ارمنستان 2011 MMA

first place in MMA in 2011, yerevan, Armenia (Armfc).

نایب قهرمان مسابقات کامبت سامبو تاج فایترتاجیکستان 2014 (MMA)

second place in combat sambo- Taj fighter (MMA) in 2014, Tajikistan

مربی رسمی انجمن پینت بال فدراسیون همگانی و

کاپیتان تیم پینت بال در مسابقات نواحی سپاه تهران

و قهرمان چندین دوره مسابقات پینت بال

the capitan of painthball team in guards areas Teran tournamentهیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...