اخبار سال 98

اخبار سال 98

کمیته فنی سال 1398

کمیته فنی سال 1398

پیرو ابلاغ شیهان سیامک خرمی رئیس سبک افراد ذیل تا پایان سال 1398 عضو رسمی شورای عالی فنی سبک منصوب و مشغول به کار شدند 1- حاج محمد ياران                   //عضوء اصلی 2- مجتبی قربانعلی دولابی       //عضوء اصلی 3- حامد ثقفی                          //عض...

ادامه مطلب