اساسنامه - فرمهای کیک جیستو

اساسنامه - فرمهای کیک جیستو

قسمت اول  (اساسنامه موزیکال فرم  کیک جیتسو MMA )

قسمت اول (اساسنامه موزیکال فرم کیک جیتسو MMA )

  • فرم : سبک ژاپنی • فرم : کره ای • فرم : سربازان قدیمی (پیشکسوتان • فرم : سربازان قدیمی (پیشکسوتان- قسمت سلاح • فرم : سبک منعطف سنتی • فرم : با سلاح های سنتی خلاقانه و موسیقی • فرم : سبک آزاد • فرم : سبک آزاد سلاح : مبتکرانه – بدون موسیقی  • فرم : فر...

ادامه مطلب
(قسمت دوم ) اساسنامه موزیکال فرم  کیک جیتسو MMA

(قسمت دوم ) اساسنامه موزیکال فرم کیک جیتسو MMA

محدودیت زمانی در کاتا: TIME LIMIT IN KATA : - حداکثر زمان 5 دقیقه است. -تایمر از زمانی که احترام رزمی انجام میشود شروع به شمارش میکند ودر زمان احترام رزمی آخر پایان می پذیرد. -اگر کاتا از محدودیت زمانی خارج بود ، امتیاز نگه دار علامت "OVERTIME" را به س...

ادامه مطلب
(قسمت سوم ) اساسنامه موزیکال فرم  کیک جیتسو MMA

(قسمت سوم ) اساسنامه موزیکال فرم کیک جیتسو MMA

اعتراض PROTEST تصمیم ارائه شده در ختم هر مسابقه فرم نهایی است، و غیر قابل تغییر است مگر اینکه خود WMMAF مسئول برگزاری باشد در این صورت میتواند موارد زیر را تغییر دهد: باند بازی تاثیر گزار بر نتیجه ی هر گروهی. هر گونه تناقض آشکاری که با قوانین و مقررات ...

ادامه مطلب