اساسنامه - قوانین جهانی کیک جیتسو گراپلینگ

اساسنامه - قوانین جهانی کیک جیتسو گراپلینگ

اساسنامه کیک جیتسو MMA (سابمیشن)

اساسنامه کیک جیتسو MMA (سابمیشن)

اساسنامه کیک جیتسو MMA (سابمیشن) گرپلینگ (GRAPPLING) یک فرم از ورزش های رزمی است که تمامی شیوه های کشتی در آن مورد استفاده قرار میگیرد و کمترین محدودیت را در به کار گیری تکنیک های سابمیشن و خفه کردن را داراست. در گرپلینگ (GRAPPLING) از ضربه زدن استفاده...

ادامه مطلب