اخبار سال 90

اخبار سال 90

اخبار سال 90

اخبار سال 90

حضور نمایندگان سفارت افغانستان در جمع کیک جیتسوکاران اتباع افغانی در ایران در این نشست صمیمانه با تقدیر و تشکر از قهرمانان و ورزشکاران اتباع قانونی افغانستان در ایران با حضور بالغ بر 170 نفر رزمی کار و مهمان ویژه با حضور مسئول نظامی سفارت ، معادن سفارت...

ادامه مطلب