اخبار سال 91

اخبار سال 91

اخبار سال 91

اخبار سال 91

تمدید نمایندگی استانها در سال 92  طی بخشنامه ای از سوی ریاست محترم سبک کیک جیتسو  کلیه استانها و شهرستانها در سراسر ایران جهت تمدید نمایندگی سال 1392 موارد ذیل تا تاریخ 25 اسفند ماه 1391 تحویل دفتر مرکزی سبک گردد: 1-گزارش کامل بیلان کاری فعالیت 12 ماه ...

ادامه مطلب