تاریخچه سبک

تاریخچه سبک

تاریخچه سبک کیک جیتسو MMA

تاریخچه سبک کیک جیتسو MMA

                                                                           تاریخچه بین المللی ثبت شده سبک جهانی کیک -جیتسو MMA   KICK-JITSU سبک جهانی کیک جیتسو(KICK JITSU) در سال 2003 در شهر کی اف کشور اوکراین به صورت رسمی تحت عنوان فدراسیون جهانی کیک ...

ادامه مطلب