اخبار 1401

اخبار 1401

اخبار سال 1401 سبک کیک جیتسو WMMAF

اخبار سال 1401 سبک کیک جیتسو WMMAF

آیین نامه های مصوب 1401 از سوی شورای عالی فنی سبک تصویب و ابلاغ شد. (فروردین 1401) کمیته کیک جیتسو WMMAF در جهت ارتقائ سطح عملکرد سازمانی برنامه ریزی و هدف گذاری متمایز از سالهای قبل ‌تدوین و مصوب نموده ، جهت اطلاع مسئولین کمیته ها و نمایندگان استانها ...

ادامه مطلب